Kommando Beskrivelse Tilladelse
C Retur til din by Alle
W Gå til verdens kortet Alle
B Åben Byggemenuen Alle
R Åben forskningstræet Alle
T Åbner handelsmandens vinduet Alle
M Åbner besked vinduet Alle
N Åbner notifikation's vinduet Alle
H Åbner rangeringsvinduet Alle
A Åbener forhistorisk vidunder menuen Alle
F Åbner broderskabs vinduet Alle
I Åbner inventarrets vindue Alle
S Åbner Relikvie siden i Rådhuset Alle
E Aktivere nabohjælpen - Det er dog nemmere at tage på mobil. Alle
L Åbner bekræftelses vinduet til at logge af Alle
Num 1-8 I en provins, starter hver møde, inkludere en turnerings provinsm 1-4. Alle
Num 1-6 I værksteder, starter en produktion. Hvor 1 er den korteste produktions tid. Alle
Num 1-5 I militære bygninger, starter træning. ( Hvor 1 er den venstre enhed. ) Alle
Num 1-5 I Magisk Akademi, starter en formular produktion. ( Hvor 1 er den korteste. ) Alle
Num 1-4 I fabrikker, starter en produktion. ( Hvor 1 er den korteste. ) Alle
Pile Du kan bruge piletasterne til at navigere rundt på verdens kortet. Alle
Pile I vinduer med flere sider, brug venstre pil tast for at gå til forrige og højre til næste. Alle
Shift + Pil taster Shift + Venstre pil tast = Første side og Shift + Højre pil tast = Sidste side. Alle
Tab I et vindue med flere faner, brug tap for at hoppe til næste og shift + tab for forige side. Alle
+ Du kan bruge + for at zoome ind i byen Alle
- Du kan bruge - for at zoome ud i byen Alle
/who Bruges til se online spillere. Skal skrives i chat. Alle

Forum information

Kan ikke se noget på forummet, har oprettet mig.. Men mangler hjælp, har ingen rang!

Kontakt klan lederen i Golden eller i BloodAlliance for at få til delt din rang, dette kan kun ske ved at være medlem i en af disse klaner.

Vil gerne joine BloodAlliance

Kontakt en ambassadør eller en magiker i klanen " BloodAlliance " på Elvanar.dk

Vil gerne joine Golden

Kontakt en ambassadør eller en magiker i klanen " Golden " på Elvanar.dk