Dette er en guide til Marmor Tuneringerne på de danske servere, dette betyder alle kan tilgå denne.

1. Varer

Der skal bruges følgende: Marmor, Krystal og Eliksir

2. Tropper

2.1 Tropper Elvere:

Bueskyttere, Troldkvinder ( eller Gustav'er ), golemmer og evt. Enter.

2.2 Tropper Mennesker:

Armbrystskyttere, Øksebabare ( eller bedre skovnymfer ) Præster og mortere ( eller orkstratigiste ).

3. Fjener som man møder:

Tågevandrer, Orggeneraler, Riddere ( Valo Vogtere ) og Mortere.


Den rækkefølge det er skrevet i er den som vi råder dig til at eliminere dem i.

Og dem som er i parentes, er dem man møder i de første provinser.


4. Råd:

Der er ingen gratisk smugkig. Man kan sætte en morter eller golem ind, da de ikke tager så stor skade.

Hvis man har forstærkere på Lette enheder og Magikkere og evt. “Helbredstillæg” kan man komme rigtigt langt med 2 Bue/Armbrystskytter forest, og 3 Magikkere bagerst, på autokamp. Og hvor der er flere end 3 Tågevandre brug 5 Golem/Orkstrategister.