Gode steder at finde værktøjer:

Strategi under turneringer
Denne tekst beskæftiger sig IKKE med, om man skal kæmpe, auto-kæmpe eller købe sejrene – den beskæftiger sig alene med, hvad man ønsker at få ud af turneringen – ens mål med turneringen.

Det overordnede mål med en turnering er selvfølgelig ALTID, at klanen skal få flest muligt kister – helst alle 10 kister.

Jo flere kister, jo større belønning til alle klanens deltagende spillere.

Grunden til at vi er så interesserede i, at få den 10’ende kiste med er selvfølgelig, at få større belønninger, men særligt, at der i den 10’ende kiste befinder sig en skitse-tegning, som kan bruges til at opgradere magiske bygninger GRATIS, præcis når man ønsker det. 😉


————————


Men een ting er hele klanens belønning, en anden er ens PERSONLIGE belønninger, som man får når hvert enkelt turnerings-område er kæmpet færdigt (alle 4 kampe vundet).

HVORMANGE RUNDER VIL JEG DELTAGE I ?

I en turnering er der 6 runder på 5 dage … der går 16 timer fra man har gennemført een runde til man kan tage den næste.

Man kan være super-entusiastisk og deltage i ALLE 6 runder – hvilket dog ofte vil medføre, at man må planlægge sin tid nøje og evt spille på sære tidspunkter af døgnet.

Eller man kan fx sige “Nej, jeg tager een runde pr dag, og når så kun til 5’ runde”. Dette er sædvanligvis nok både for klanen og til en solid mængde personlige belønninger.


———–


HVORMANGE OMRÅDER SKAL JEG TAGE, I HVILKE RUNDER ?

Områderne med lavt nr er billigere end områder med højt nr – og tilsvarende, er det også billigere, at tage områder i turneringsrunde 1 end i runde fx 5 – omkostningerne i tropper eller ressourcer stiger altså BÅDE med område-nr OG med turneringsrunde-nr.

Det kan derfor oftest betale sig, at tage MANGE områder i fx de 2 første runder i tourneringen, og derefter gå ned i antallet af områder i de senere runder.


———–


HVILKE OMRÅDER SKAL JEG KONCENTRERE MIG OM ?

Dette spg. giver specielt mening, når man går ned i antallet af områder, og i de sidste 2 turneringsrunder man vil deltage i.

Belønningen for at gennemføre et område er enten en magi, en rune/runeskår eller VP.

DER ER SYSTEM I, HVILKE BELØNNINGER MAN FÅR.

Alt efter hvad man er mest interesseret i at få som belønning (magier, runer eller vp), kan man planlægge sin indsats, så man får flest muligt af de ønskede.

Her er et skema over, hvilke områder der giver hvilke belønninger i de forskellige turneringsrunder :

Runde

VP

Runer/skår

BILLEDE HER!


Tallene inde i skemaet er område-numrene (områder fra 10 og opefter giver altid samme type belønning, derfor er de angivet som “10+”)

Yderst til højre er angivet, hvilken type magi man vinder i den pågældende runde.

Skemaet er simplificeret, så det er nemt at anvende – men til gengæld kan man ikke se, fx antallet af vp man vinder, eller om man vinder en rune eller et rune-SKÅR.

En fuldstændig oversigt kan findes på www.crazywizard.info … her er informationen dog leveret via 6 skemaer og er ikke specielt overskuelig .. og der er iøvrigt også nogle få fejl i skemaerne – hvis man sammenholder dem med fx dette skema, bør det dog være nemt at gennemskue hvor de fejl er. 🙂

Større spillere svømmer sædvanligvis i formularer som “forsyningernes styrke” og “fascinerende berigelse” og SÆDVANLIGVIS mangler de heller ikke runer. Større spillere er derfor oftest mest interesserede i VP og evt “magisk produktion”-formularer, sjældent i de andre formularer og i runer.

Mindre eller mellemstørrelses spillere kan dog ofte mangle bestemte typer runer og kan SAGTENS bruge flere formularer. Det er derfor mere forskelligt, hvad disse spillere er mest ude efter – men det må de selv vurdere i situationen …. det nytter fx ikke med en masse vp til opgradering af vidundere, hvis man ikke kan opgradere de “rigtige” vidundere alligevel, fordi man mangler runer. 😉

Skemaet ovenfor kan hjælpe til at planlægge indsatsen, når man har gjort sig klart, hvad man helst vil have i belønning.

Her følger et par eksempler, hvor en middelstørrelses spiller kun ønsker at deltage i 5 turneringsrunder og går efter hhv VP i første eksempel og magier i andet eksempel.

EKSEMPEL 1 :

Spilleren vil deltage i 5 turneringsrunder,

og er mest interesseret i VP.

I første runde tager han/hun fx 14 områder … ikke fordi han er interesseret i alle magierne han får i områderne 10+, men fordi han OGSÅ tager 14 områder i 2. turneringsrunder, og her scorer 5 vp pr område fra 10 og opefter (dvs 25 vp fra område 10-14).

Spilleren har begrænset mængde tropper og ressourcer, og går derfor ned i antal områder i 3’runde og fremefter – men planlægger at få de 10vp fra område 10-11 også i runde 5 – så derfor må han blive ved med at tage område 10 og 11 frem til slut i runde 5.

I runde 4 kan han imidlertid ALLIGEVEL gå ned i antallet af områder – Han er interesseret i VP, så i runde 4 SKAL han tage område 2, 5, 8 – og da han også vil have VP fra områderne 1, 4, 7, 10, 11 i runde 5, så må han også tage disse i runde 4.

I runde 4 giver områderne 3, 6, 9 RUNER og i runde 5 giver de MAGI’er – så han kan med sindsro springe område 3, 6 og 9 over BÅDE i runde 4 og i runde 5.

I runde 5 tager vor helt KUN de områder, som giver VP (det er jo dét han går efter), dvs han tager kun områderne 1, 4, 7, 10, 11 og har nu scoret en *** mængde VP i turneringen, til mindst mulig omkostning i tropper og ressourcer.

Pludselig opdager vor helt, at Mbs og Halfdan skriger på folk, som bare vil tage LIDT ekstra – vor helt kan nu vælge at ofre sig for sagen, MEN … han vælger med stålsat vilje heltemodigt at ignorere de to spassere …. ;-))

I dette tilfælde vil vore glorværdige ledere indfange helten og bevæbnet med målebånd stoppe hans hoved præcis så langt op i røven på deres berømte æsel, at han vil blive ramt særligt ømfindtlige steder ca hveranden gang æslet sparker bagud – herefter får æslet et hårdt klask i bagdelen – det sære dingleri bagi sørger for, at æslet næppe falder til ro de første timer. 😉

Efter endt dåd, vil vore ledere herefter sætte sig på en sten og velfortjent “træne” deres medbragte 6-packs, imens de filosoferer over harmonien imellem landskabet og det storslåede skue, der udfolder sig for deres øjne … herefter vil de ansvarligt diskutere, hvilke pædagogiske virkemidler de vil tage i anvendelse, dersom synderen fremturer i sin dårskab.

MEN – Lykkeligvis er vore glorværdige ledere udstyret med en udsøgt humor og sjælden kreativitet .. omend de er noget amputerede på det medfølende område …. rest asured – de skal nok finde på NOGET ! 😉

EKSEMPEL 2 :

Med stoisk ro ignorerer vor helt sine erfaringer og vil ugen efter fortsat nøjes med at deltage i 5 runder … han henholder sig retteligt til, at lederne selv har sagt, at dette er OK.

Han føler sig dog noget øm og fedtet forskellige steder, og ønsker derfor primært MAGI’er i denne turnering.

I runde 1 tager vor helt denne gang 16 områder .. dette skyldes, at han vil score flest mulig magier fra områderne 10+ … Hans møre corpus er dog godt tilfreds med, at han på denne måde søger at imponere sine ledere.
I runde 2 overvælder hans mod ham dog, og allerede her går han IGEN ned til kun 11 områder … han har jo fortsat begrænsede mængder tropper og ressourcer, men VIL have magierne fra område 10-11 i runde 4.
(Mbs og Halfdan løfter samdrægtigt venstre øjenbryn, smiler venligt – men siger intet).
Han er således nødt til, at tage alle områder op til og med område 11 også i 3’runde.
Men i 4’runde ser han opvakt, at han kan springe områderne 2, 5 og 8 over, idet de giver vp i runde 4 og runer/skår i runde 5. Han tager således KUN område 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 og 11.
I runde 5 tager han kun de områder (udaf dem han er begyndt på), som giver magier. Han tager således KUN område 3, 6 og 9.
Herefter er han færdig med sin turnering med et stort antal magier til en ret begrænset pris i tropper og/eller ressourcer.
Efterspillet :

Vor helt konstaterer, at klokken kun er 16 (hermed er der 4 timer tilbage af turneringen) og at der kun mangler 647 point til den 10’ende kiste … “dét klarer de andre nok nemt”, tænker han og kommer i tanke om, at han forresten har en uopsættelig romantisk date med noget god ale nede på pubben.

….. Han bemærker derfor ikke, at de luskede ledere endnu engang udsender ønske om øget turneringsdeltagelse ½ time før lukketid, kl 19:30, uagtet at klanen allerede scorede den 10’ende kiste kl 17:43 ….

Senere på aftenen træder 2 hærdebrede kutteklædte personager ind på pubben og går frem imod bordet, hvor vor helt opstemt underholder sig med 2 kvindfolk af tvivlsom karakter …

“Jamen, i har jo selv sagt at …..” …. “Jamen, vi HAVDE jo næsten ….”, udbryder vor helt desperat.

De to formummede skikkelser tager ham tavst og ubønhørligt under hver sin arm og fører ham ud af pubben … og toner bort i disen, som smyger sig igennem den sene aftentimes dunkle gyder.

2 uger senere sparkes vor helt ud af klanen, grundet inaktivitet ….

Visse folk rejser efterfølgende spørgsmål ang. heltens forsvinding ved et af klanens åbne demokratiske rådsmøder.

Under eds-ansvar og løgnedetektorer fremfører ledelsen, at de IKKE har modtaget behørig skriftlig begrundelse for heltens pludselige fravær, og derfor anser det for ulovlig slendrian iflg klanens vedtægter.

Et medlem fremfører, at helten forsvandt kort efter turneringen 2 uger tidligere – hvilket ledelsen objektivt kan bekræfte og har ikke yderligere kommentarer til dén oplysning.

Et andet medlem undrer sig over ledelsens sære råb om tourneringshjælp i selvsamme turnering, på trods af at målet allerede VAR nået på daværende tidspunkt. – Ledelsen kan kun beklage, at denne detalje tydeligvis har undgået deres opmærksomhed. De erindrer desværre ikke omstændighederne omkring denne uopmærksomhed, men ser ikke, hvorledes dette kan have relevans for emnet.

Et yngre medlem rejser sig ivrigt uden for tur “JAMEN – nede på pubben så jeg ….”

… men NU bliver det den ærværdige dommer Halfdan for meget. “RO I RETTEN” brøler han og banker ihærdigt med sin hammer (og overdøver ganske den fortsatte vidneforklaring), hvorefter retsbetjent Rollo beredvilligt fører den brødebetyngede misæder bort.

Det kommer hurtigt for en dag, at “vidnet” først fylder 18 år to mdr senere, og derfor næppe kan formodes at have opholdt sig på pubben den pågældende lørdag aften.
Optrinnet stryges af retsprotokollen grundet vidnets unge alder og manglende troværdighed.
Sagen afvises med henvisning til manglende bevisførelse.
Kort efter viser klanens retsvæsen IGEN sin effektivitet, ved at lade retfærdigheden ske fyldest i sagen om injurier imod ledelsen.