Vare-Produktion, specialisering og handel:

Der findes 9 standard-varer i spillet. De er organiseret i 3 grupper med 3 varer i hver:

T1-varer: Marmor, stål og planker

T2-varer: Krystal, skriftruller og silke

T3-varer: Eliksir, magisk støv og juveler

Specialisering og boost:

Igennem spillet kan man forske i produktion af disse varer, eller opgraderig af deres produktion. Men man får også 3 gange i spillet tilbudt forskning i BOOST af een bestemt vare.Boost betyder, at man på samme plads kan producere væsentligt mere af den boostede vare end af de tilsvarende andre varer.

Man kan ikke selv bestemme hvilken vare man får boost i – det bestemmer spillet efter et tilfældighedsprincip.

Man får tilbudt boost i EEN vare fra hver T-gruppe. Hvis man fx har fået boost i T1-varen planker, så kan man aldrig få boost i hverken marmor eller stål. Men man FÅR til budt boost i EEN T2-vare, fx krystal og i EEN T3-vare fx eliksir. Man får altså ialt 3 boostede varer – en fra hver T-gruppe.

Boostets størrelse varierer imellem 0% og 796% – hvor stort det er, afgøres af hvor man relikvier man har af samme type. Har man fx boost i silke, så skal man særligt samle på silke-relikvier, for de forøger boostet og dermed produktionen af silke. Har man fx 3 silke-relikvier er boostet 0, og man producerer endnu ikke ekstra silke. Har man 50 silke-relikvier, så HAR man et boost – muligvis på fx 40 % – man producerer altså 40% mere silke end tidligere med samme fabrikker. Har man RIGTIG mange silke-relikvier, så får man boostet til 796%, dvs man producerer 8 gange så meget silke som ens silke-fabrikker standard ville producere – og dette er af ENORM betydning !!

Det betyder fx, at hvis man har et bestemt område med silke-fabrikker, så vil det producere op til 8 gange så meget, som hvis man brugte samme område til produktion af fx krystal.

Har man boost i silke, er det altså EFFEKTIVT at producere SILKE og super IN-EFFEKTIVT at producere fx krystal eller skriftruller.

Det er naturligt at tænke, at man skal være SELVFORSYNENDE og dvs man skal producere ca lige meget af alle ressourcer – effekten vil være, at man skal have enormt mange af de fabrikker man IKKE har boost og kun få af dem, hvor man HAR boost. Men dette er jo næsten SPILD af den plads og den befolkning der bliver brugt på de ikke-boostede fabrikker. Denne plads og befolkning kan bruges LANGT mere effektivt på BOOSTEDE fabrikker.

Man skal altså IKKE tænke i selvforsyning og ligelig produktion af alle varer !!!!

Istedet skal man tænke i effektiv udnyttelse af plads og befolkning, og derfor i maximal produktion af enkelte boostede varer … og HANDLE sig til de andre varer.

Her i klanen har vi nogle få “krav” og nogle mål – Specialiseret vare-produktion er ikke nævnt under dem. Men vi har da en forventning om, at folk spiller godt og effektivt og ønsker at komme videre. … Dette vil være svært uden en specialiseret vare-produktion !!

Så specialiser produktionen til KUN at producere boostede varer og handel dig til resten ! 🙂

Værdi:

Alle varer indenfor samme T-gruppe er lige meget værd – fx er planker præcis ligeså meget værd som stål eller marmor. Silke er det samme værd som krystal etc

T2-varer er 4 gange så meget værd som T1-varer – fx er 1000 silke præcis det samme værd som 4000 stål.

T3-varer er 4 gange så meget værd som T2-varer og (4×4=) 16 gange så meget værd som T1-varer. Vil man derfor tilbyde en 1:1 handel og købe 1000 juveler, kan man gøre det ved at tilbyde fx 4000 silke eller 16000 stål.

Her i klanen ønsker vi effektiv produktion og livlig handel – uden tab – derfor skal alle handler normalt være værdi-mæssigt 1:1, altså lige stor værdi.

Men i særlige tilfælde med akut behov – særligt fx under større omlægninger mv. opfordrer vi til, at folk beder om vare-hjælp (vi ønsker IKKE at folks udvikling går i stå i længere perioder, hvis vi KAN hjælpe) … hvis man får vare-hjælp, kan man sætte 1:4 handler op –

hvis man får vare-hjælp, kan man sætte 1:4 handler op – altså kræve 4 gange så meget for sine varer, som de er værd (4 gange er spillets max for ulige handler). På denne måde kan vi hurtigt fylde godt med varer i jeres lagre, i kritiske situationer 🙂

Halfdan TILLÆG Angående handler : Så længe handler er værdi-mæssigt 1:1 er de LOVLIGE uden videre aftaler …. men det betyder IKKE, at alle den slags handler er LIGE populære !!! 😉 – Almindelige handler indenfor SAMME T-gruppe (fx 1000 stål for 1000 planker) går som varme rundstykker søndag formiddag. – Hvorimod handler imellem FORSKELLIGE T-grupper ikke er NÆR så populære ! … Man kan komme til at vente et godt stykke tid med at få sin handel taget, hvis det er UDENFOR T-gruppe … fx 1000 krystal for 4000 marmor. Man kan være HELDIG, at nogle lige sidder og mangler den handel, men ellers tages den måske kun af godhjertede folk 😉